Geen activiteiten op ons sportpark tot 6 april

Naar aanleiding van de genomen maatregelen door ons kabinet zullen er ook bij ons geen activiteiten zijn.

Op de site van de KNVB staat het als volgt beschreven;

“Het kabinet heeft gisteren bekend gemaakt dat allesportclubs in Nederland dicht moeten. Dit geldt voor alle sportaccommodaties, dus ook voor trainingsfaciliteiten.Het advies van de KNVB is om hier uiteraard gehoord aan te geven, alles te sluiten en ook niet collectief te trainen “.

Wij als BZSV deBaluwwitters nemen dit advies natuurlijk over ; geen activiteiten op ons sportpark tot 06-04-2020.

Mochten er ontwikkelingen zijn met betrekking tot bovenstaande houden we jullie op de hoogte.

Het bestuur BZSV de Blauwwitters