Wat zijn we trots en blij dat we terug kunnen kijken op zó’n geslaagd jubileum weekend !

Het weekend ging van start met een jubileumwedstrijd tussen het huidige eerste en all-stars team van BZSV.

Daarna was er een zeer goed bezochte receptie. En kreeg de vereniging een heuse tecqball tafel cadeau van de stichting

Tijdens het gehele weekend was er een prachtige expositie waarin 90 jaar BZSV werd uitgelicht met oud beeld materiaal en verzamelde weetjes met hoogte- en dieptepunten die de vereniging heeft gekend.

De volgende ochtend ging het al vroeg verder met het 5 tegen 5 toernooi voor alle leden en oud leden van de club. Aansluitend op het toernooi was er een reünie. Door jong en oud zeer goed bezocht en er werd uitgebreid stilgestaan bij heroïsche voetbalacties uit het verleden, kampioenschappen die er gevierd zijn en vriendschappen die weer werden aan gehaald.

Het weekend werd afgesloten met een geslaagde feestavond. Al met al een weekend waar nog lang over zal worden nagepraat binnen de vereniging. Om 00.30 uur ging de tap dicht en om 02.00 uur verlieten de laatste gasten en de organisatie het terrein.

Zie voor een uitgebreid verslag én meer foto’s op

https://bzsv.eu/onze-club/jubileum-bzsv-1932-2022/