Kinderen tussen de 4 en 6 jaar zijn officieel nog niet speelgerechtigd om bij de KNVB wedstrijden te voetballen maar kunnen wel bij onze vereniging terecht om leuke en gerichte trainingen te volgen welke passen binnen deze leeftijdscategorie.

De beginnende kneepjes van het voetbalspel zullen stap voor stap worden bijgebracht. Niet alleen spelenderwijs leren omgaan met de bal, maar ook goed omgaan met elkaar zoals dat in een teamsport hoort. Respect voor elkaar en de tegenstander!!
Tijdens de trainingen, die ongeveer een 45 min. duren, leren de kinderen op een speelse wijze “een te worden met de bal”.

Doel Welpenvoetbal

Lichamelijke doelstelling: Het eerste doel is dat we de kinderen verschillende oefenvormen aanbieden waardoor ze bewust de grondvormen van het bewegen beter aanleren en ontwikkelen. (lopen,rennen,sprinten etc.)

Sociale doelstelling: Het tweede doel is dat het samenspelen ontwikkeld wordt door gerichte oefeningen en partijspelen aan te bieden.

Sociaal/Emotionele doelstelling: Als derde doel willen we een ander aspect noemen; het tonen van respect voor tegenstander,medespeler en trainers. (zal in de verdere maatschappelijke vorming zeer belangrijk zijn)

Beleidstechnische doelstelling: Het vierde doel is dat we door middel van het welpenvoetbal een goeie doorstroming krijgen van de welpen naar de f-pupillen. Dit is een ideale start om de jeugdopleiding binnen de pupillen in kwaliteit en kwantiteit verder uit te bouwen. De welpen hebben dan een bepaalde basis gevormd met als gevolg dat de spelertjes op een hoger nivo de F-pupillen binnen stappen.

De Trainingen

De trainingen van de welpen zijn gebaseerd op diversiteit en het aanleren op een manier die binnen de belevingswereld ligt van de van de kinderen.

Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk: Plezier hebben in het spelletje!!!!!!!

Trainingstijd woensdag van 16:30 – 17:15 uur

welpen1 welpen2
welpen3 welpen4

BIJ VRAGEN KUNT U MAILEN MET JEROEN KWAST (WELPENVOETBAL@BZSV.EU)