Header hero image

Gedragsregels

Binnen B.Z.S.V. staat sportiviteit en plezier hoog in het vaandel.

Om deze reden heeft het bestuur in 2013 ook de 11 gedragsregels uitgedragen. Deze gedragsregels zijn te vinden bij de ingang van de kantine maar ook op de website.

Gedragsregels

 • Respecteer de regels van de voetbalsport.
 • Toon respect voor medespelers, tegenstanders, scheidsrechter, leider, coach, het bestuur en het publiek. Respect verdien je zelf met goed gedrag.
 • Pesten wordt binnen en buiten de club niet geaccepteerd.
 • Vermijd het gebruik van onbehoorlijke en/of discriminerende taal en het beledigen of belagen van (mede)spelers, trainers, scheidsrechters.
 • Goed voorbeeld doet goed volgen. Zorg voor sportief gedrag langs de lijn. De jeugd speelt voetbal voor haar eigen plezier en doet dit niet voor uw vermaak.
 • Een ieder lid van onze vereniging is een goed gastheer voor haar bezoekers. Spelers, trainers, coaches, scheidsrechters, ouders, iedereen draagt daar aan bij.
 • Ieder lid is aanspreekbaar op wangedrag. Een lid dat zich schuldig maakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of ander soort gedragingen moet zich bij het bestuur verantwoorden. Eventuele schade zal op de dader(s) worden verhaald.
 • Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde sanctie/strafmaat naar aanleiding van de gepleegde overtreding. Zolang er nog geen uitspraak is van de KNVB zal het verenigingslid in geen enkel team mogen worden opgesteld. De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid en/of team, of hun ouder(s)/verzorger(s).
 • Drugs- of dopinggebruik wordt op geen enkele wijze getolereerd. Daarnaast geldt in de kantine en kleedkamers een algeheel rookverbod en is het niet toegestaan om glaswerk mee naar buiten te nemen of op het terras.
 • Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet vanzelfsprekend.
 • Met materialen en eigendommen van de vereniging, zoals ballen, shirts, trainingspakken, tassen, kleedkamers etc. dient zuinig en zorgvuldig te worden omgegaan. Deze materialen blijven eigendom van de vereniging en dienen steeds te worden ingeleverd. Bij vermissing of verlies zal de vereniging dit indien mogelijk in rekening brengen.

Wanneer leden zich, om welke reden dan ook, niet aan deze gedragsregels houden wordt het sanctiebeleid toegepast door het bestuur.

Aanmelden bij onze vereniging?

Pijltje Download het aanmeldformulier!